Čerpací stanice:
Tel.: +420388328813
E-mail: rasnice@tank-ono.cz
Fax.: +420388328647
Vedoucí:
Poklopová Marcela
Vlášek Miroslav
+420720979971